Skip to main content

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Fast Retail Communication, Chaussée de Louvain 431E, 1380 Lasne, België, e-mail: info@fastretail.be, tel.: +32 475 66 64 47. Met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van gegevens van bezoekers van de website (fastretail.be) (‘website’). Wij inlogt op of gebruik maakt van de website, stemt in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van zijn of haar gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Wie daarmee niet instemt, vragen we niet in te loggen, noch gebruik te maken van de website.

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Het gewijzigd privacybeleid zal dan op de website worden gepubliceerd. Een eventueel gewijzigd privacybeleid wordt van kracht 180 dagen na publicatie ervan op de website. Wie na die periode op de website blijft inloggen of er gebruik van blijft maken, aanvaardt meteen het gewijzigde privacybeleid. We raden surfers dan ook aan deze pagina geregeld te raadplegen.

 

 

Informatie die we verzamelen:

We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van gebruikers:

  • Naam
  • E-mail
  • Gsm-nr

 

Op welke manier gebruiken we die informatie?

We gebruiken de gegevens die we verzamelen voor volgende doeleinden:

  • Marketing/ Reclame
  • Aanmaken gebruikersaccount
  • Ondersteuning
  • Administratieve info
  • Gericht adverteren
  • Websitebeveiliging
  • Opmerkingen van gebruikers

Mochten we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zullen we daarvoor uw toestemmingen vragen, en dat enkel doen nadat u ermee instemde en uitsluitend voor de doelstellingen waarvoor u toestemming verleende, tenzij de wet ons andere verplichtingen oplegt.

 

Hoe delen we uw gegeven?

We spelen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden door, met uitzondering van de hieronder beschreven omstandigheden:

  • Juridische instanties
  • Analyses
  • Verzameling & verwerking van gegevens

We verzoeken de derden aan wie we persoonsgegevens doorspelen die enkel voor de doelstellingen te gebruiken waarvoor de gegevens werden doorgespeeld en ze niet langer dan nodig voor dat gewenste doel te bewaren.

Mogelijks maken we uw persoonsgegevens ook kenbaar om: (1) te voldoen aan de geldende wetgeving, reglementering, bevelschriften of andere juridische stukken; (2) uw overeenkomsten met ons – met inbegrip van dit privacybeleid – af te dwingen; (3) te reageren op aantijgingen dat uw gebruik van de website de rechten van derden schendt. Indien de website of ons bedrijf met een ander bedrijf fusioneert of erdoor wordt overgenomen, zullen uw gegevens deel uitmaken van de activa die aan de nieuwe eigenaar worden overgemaakt.

 

Bewaring van uw gegevens:

We bewaren uw persoonsgegevens voor een periode van 90 dagen tot twee jaar nadat op uw account geen activiteit meer werd geregistreerd óf zolang we ze nodig hebben om de doelstelling waarvoor we uw gegevens verzamelden waar te maken, zoals beschreven in dit privacybeleid. Mogelijks moeten we bepaalde gegevens langer bijhouden met het oog op archivering / rapportering in overeenstemming met de geldende wetgeving. Andere geoorloofde redenen zijn onder meer het afdwingen van wettelijke rechten en fraudebestrijding. Resterende anonieme informatie of geaggregeerde gegevens – die u geenszins (on)rechtstreeks identificeren – kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 

Uw rechten:

Afhankelijk van welke wetgeving van toepassing is, kan u het recht hebben uw persoonsgegevens in te kijken, te wijzigen of te wissen; een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen; de actieve verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te weigeren; ons te vragen uw persoonsgegevens (gedeeltelijk) te delen met een andere instantie; de toestemming die u ons verleende om uw gegevens te verwerken in te trekken; een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie; óf meer van dergelijke rechten in het kader van de toepasbare wetgeving. Om die rechten uit te oefenen, kan u ons aanschrijven (look_and_field@fastretail.be). Uw verzoek zal worden behandeld in overeenstemming met de toepasbare wetgeving.

 

U kan bezwaar maken tegen direct marketing communicatie of onze profilering in het kader van marketing door ons aan te schrijven (look_and_field@fastretail.be).

 

Opmerking: indien u niet instemt met de verzameling of de verwerking van de noodzakelijke persoonsgegevens óf uw toestemming intrekt voor de verwerking ervan met het oog op de vereiste doelstellingen, is het mogelijk dat u niet langer kan inloggen op, noch gebruik kan maken van de diensten in het kader waarvan uw gegevens werden verzameld.

 

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Welke verschillende soorten cookies gebruiken we?

Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cruciaal voor de basisfuncties van de website. De website kan zonder die essentiële cookies niet naar behoren draaien.

Dergelijke cookies slaan geen gegevens op aan de hand waarvan u kan worden geïdentificeerd.

Functionele cookies

Functionele cookies maken bepaalde handelingen mogelijk. Denk maar aan het delen van content op de website via sociale media, het verzamelen van reacties en andere kenmerken van derden.

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de interactie tussen bezoekers en de website te begrijpen. Dergelijke cookies geven informatie over het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de herkomst van de trafiek, …

Prestatiecookies

Prestatiecookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indicatoren op de website te begrijpen en te analyseren. Op basis daarvan kunnen we bezoekers een betere ervaring bezorgen.

Advertentiecookies

Advertentiecookies worden gebruikt om naar bezoekers gepersonaliseerde advertenties door te sturen op basis van eerdere bezoeken van de website. Op basis daarvan analyseren we de efficiëntie van reclamecampagnes.

 

Hoe gebruiken we cookies?

 

Beheer van cookievoorkeuren

Om uw cookievoorkeuren te wijzigen, maken verschillende browsers gebruik van uiteenlopende technieken om op websites gebruikte cookies te blokkeren en te verwijderen. U kan in uw browser de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren en/of te verwijderen. Hieronder vindt u een lijst van links naar documenten waarin wordt uitgelegd hoe de meest gebruikte internetbrowsers cookies beheren en verwijderen.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Maakt u gebruik van een andere internetbrowser? Raadpleeg de officiële handleiding van uw browser.

 

 

Beveiliging:

We vinden de beveiliging van uw informatie belangrijk. We nemen dan ook alle redelijke beveiligingsmaatregelen om te vermijden dat de gegevens die u ons toevertrouwt verloren gaan, worden misbruikt of ongeoorloofd worden gewijzigd. Gezien de inherente risico’s, kunnen we echter geen absolute veiligheid waarborgen. Bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u ons toevertrouwt niet garanderen of waarborgen. U doet dat op eigen risico.

 

Links van derden en gebruik van uw informatie:

Onze website bevat mogelijks links naar andere website die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid of andere praktijken van derden (met inbegrip van derden die websites of diensten beheren die via een link op onze website toegankelijk zijn). We adviseren u dan ook om het privacybeleid van iedere website die u bezoekt aandachtig na te lezen. We hebben geen controle over en dragen geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid of de praktijken van derden, hun websites en/of hun diensten.

 

Klachten/Verantwoordelijke gegevensbescherming:

Heeft u vragen over of bedenkingen omtrent de verwerking van de gegevens die ons toevertrouwde? Stuur een mail naar de klachtendienst van Fast Retail Communication, Chaussée de Louvain 431E, Lasne (look_and_field@fastretail.be). Uw vragen en/of bedenkingen worden behandeld in overeenstemming met de toepasbare wetgeving.

Wij nodigen u uit onze Wettelijke Vermeldingen te bezoeken voor meer informatie.

Meest recente update: 8 november 2021

Van kracht vanaf 8 november 2021

Privacybeleid aangemaakt door CookieYes.