Skip to main content

Wettelijke Vermeldingen

Met het oog op artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de website fastretail.be de identiteit van de verschillende betrokkenen meegedeeld in het kader van haar realisatie en opvolging.

Eigenaar: SA Fast Retail Communication NV – btw-nummer: BE 0457 343 914 – Chaussée de Louvain 431E 1380 Lasne

Verantwoordelijke uitgever: Fast Retail Communication – info@fastretail.be. De verantwoordelijke uitgever is een rechtspersoon.

Webmaster: Nicodème Germeau – look_and_field@fastretail.be

Hosting: ovh – 2, Rue Kellermann 59100 Roubaix 1007

Verantwoordelijke gegevensbescherming: Fast Retail Communication – info@fastretail.be

 

Toepasbaar recht en toewijzing van de rechtsbevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website fastretail.be is aan het Belgisch recht onderworpen. Behalve in gevallen waar de wet dat niet toestaat, zijn enkel de bevoegde rechtbanken in Nijvel bevoegd.

 

Intellectueel eigendom en vervalsing

fastretail.be is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en behoudt het recht op gebruik van alle elementen die via de website toegankelijk zijn, met name: teksten, afbeeldingen, illustraties, logo’s, video’s, icoontjes en geluiden. Elke reproductie, afbeelding, wijziging, publicatie of aanpassing van (een deel van) die elementen op de site – via welk kanaal en/of welke techniek ook – is verboden, behalve na schriftelijke toelating vooraf van: fastretail.be.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van een of meerdere daarop aanwezige elementen wordt beschouwd als vervalsing en zal worden vervolgd conform de bepalingen in artikel L.335-2 en volgende van de wetgeving op intellectueel eigendom.

 

Privacybeleid en cookies

Meer info over ons privacybeleid en het gebruik van cookies leest u op de pagina: Privacybeleid.